Оригинален патент, 1976 г., изобретател: Алън Ботъмли, (PDF)

  • Оригинален патент от 1976 г. Изобретател Алън Ботъмли